Jestem po chorobie/zakażeniu lub po szczepieniu i...

Chcę poznać swój poziom przeciwciał (IgG)

Diagnostyka COVID-19 to nie tylko testy wymazowe, ale również badania wykonywane z krwi.

Zaliczamy do nich badania serologiczne – testy na przeciwciała antySARS-CoV-2 (IgG oraz IgM), a także badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA) na antygeny koronawirusa.

Testy serologiczne służą do potwierdzania kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, pozwalają tez ocenić poziom przeciwciał u osób, które zaszczepiły się przeciwko COVID-19 bądź przeszły chorobę. Test IGRA dostarcza informacji na temat poziomu odpowiedzi organizmu na wirusa SARS-CoV-2  i na szczepienie. Wszystkie te badania znajdziesz w ofercie ALAB laboratoria.

Chcę poznać swój poziom przeciwciał i dowiedzieć się, czy przechodziłem COVID-19 (IgM, IgG)

Testy serologiczne mają na celu wykrywanie specyficznych przeciwciał, które są elementem odpowiedzi organizmu na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała pojawiają na skutek kontaktu z wirusem, a także po przyjęciu szczepionki na COVID-19. Testy laboratoryjne stosowane w diagnostyce COVID-19 wykrywają przeciwciała w dwóch klasach – IgM i IgG.

Badania przeciwciał umożliwiają:

W ALAB laboratoria wykonasz badania:

Chcę poznać odpowiedź komórkową mojego organizmu

Organizm reaguje na wirusa nie tylko poprzez wytwarzanie przeciwciał, ale również pod wpływem zakażenia powstaje odpowiedź komórkowa warunkowana przez limfocyty T, zdolne do bezpośredniego niszczenia drobnoustrojów.

Test IGRA ocenia aktywność limfocytów T obecnych w krwi pacjenta na podstawie wytwarzanego przez nie interferonu   – komórek układu odpornościowego, które reagują na kontakt z antygenami koronawirusa. Odpowiedź komórkowa jest wykrywalna już po tygodniu od kontaktu z SARS-CoV-2 i utrzymuje się przez dłuższy czas niż przeciwciała.

Test można wykonywać:

Może mieć on szczególne znaczenie  dla osób, u których nie wykryto przeciwciał po chorobie lub szczepieniu, bądź były one na niskim poziomie i u osób z obniżoną odpornością.

Nie lubisz zakupów przez internet?
Kup badanie na miejscu w Punkcie Pobrań.


 

O nas

Firma ALAB laboratoria to ogólnopolska sieć najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych w Polsce oferująca najszerszą ofertę ponad 3 000 badań diagnostycznych.

Kontakt

Alab laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040890, NIP: 522-000-02-17, REGON: 008105218, kapitał zakładowy: 1 002 000 zł., posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

O nas

Firma ALAB laboratoria to ogólnopolska sieć najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych w Polsce oferująca najszerszą ofertę ponad 3 000 badań diagnostycznych.

Kontakt

Alab laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040890, NIP: 522-000-02-17, REGON: 008105218, kapitał zakładowy: 1 002 000 zł., posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

© 2021 ALAB laboratoria